Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

Εικόνες της Μονεμβασσιάς

Η Μονεμβασιά και το Κάστρο της μέσα από δεκάδες φωτογραφίες για τη γεννέτηρα του Γιάννη Ρίτσου στη Νοτιοανατολική Λακωνία.