Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

η Μονεμβασιά, από ψηλά κι από τον Αγ. Ιωάννη