Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Η Ένωση Επιχειρηματιών Μονεμβασίας
κρούει το κώδωνα του κινδύνου.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ