Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

Δροσιά στον φάρο στην Πλύτρα