Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

καρέτα καρέτα στο λιμάνι της Μονεμβασσίας

Δείγμα της εξαιρετικής ποιότητας των νερών και του πλούσιου βιότοπου των νερών της Μονεμβασσίας και της Λακωνίας είναι η υπαρξη σηματικού πληθυσμού χελώνας καρέτα καρέτα...