Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Άκρα Μαλέας, Αγία Ειρήνη

Η Αγία Ειρήνη στην κόψη του Καβομαλιά.