Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Γ.Χαρούλης-Αυγερινός, κάτω από τον Βράχο