Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Δρομολόγια ΚΤΕΛ για Μονεμβασία


Από Αθήνα για Μονεμβασία το ΚΤΕΛ εκτελεί τέσσερα δρομολόγια τις καθημερινές και Σαββατο ως ακολούθως: 06:00, 08:15, 10:00 & 17:15

Για τις Κυριακές η διαφοροποίηση είναι ότι δεν εκτελείται το δρομολόγιο στις 08:15.

Πρακτορείο ΚΤΕΛ Μονεμβασίας τηλ. 2732061752

Αντίστοιχα από Μονεμβασία για Αθήνα το ΚΤΕΛ εκτελεί τέσσερα δρομολόγια καθημερινά στις 05:15, 07:15, 14:15 & 17:15.