Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

πορφύρα της Μονεμβασίας

Ακτή μετά την καταιγίδα, στα Νότια του Δήμου Μονεμβασίας ο κόλπος "Βάτικα".