Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Το 'μονόπετρο' του Καβομαλιά-Der Diamant des Kaps von Malea

Το Νοτιότερο σημείο του Δήμου Μονεμβασίας, Καβομαλιάς.