Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2009

φρουρός της Μομεμβασσιάς