Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

Μονεμβασιά, χορωδία Γιάννης Ρίτσος (ΙΙΙ)

Μονεμβασιά 2008, Πλατεία Ελκόμενου Χριστού, Μονεμβασία.